...Zameen Maili Nahin Hoti - Shahbaz Qamar Fareedi...

Back to list of Shahbaz Qamar Fareedi nasheed


Zamin maili nahin hoti - zaman maila nahin hota
Zamin maili nahin hoti - zaman maila nahin hota
Zamin maili nahin hoti - zaman maila nahin hota
Muhammad keh ghulamo kah
Muhammad keh ghulamo kah - kafan mehla nahin hota
Muhammad keh ghulamo kah - kafan mehla nahin hota

Muhammad kamli wahley say - woh jazbah heh sunna logo
Muhammad kamli wahley say - woh jazbah heh sunna logo
Yeh jis man meh samah jaey
Yeh jis man meh samah jaey - woh man mehla nahin hota
Yeh jis man meh samah jaey - woh man mehla nahin hota

Muhammad keh ghulamo kah - kafan mehla nahin hota

Gullohn koh choom lehtay hehn - saharnam shabnami katreh
Gullohn Bula koh choom lehtay hehn - saharnam shabnami katreh
Nabi ki naat sun leh toh - chaman mehla nahin hota
Nabi ki naat sun leh toh - chaman mehla nahin hota

Muhammad keh ghulamo - kah kafan mehla nahin hota
Muhammad keh ghulamo - kah kafan mehla nahin hota

Jo namay mustafa choomay - nahin dhukhti kabi ankhehn
Jo namay mustafa choomay - nahin dhukhti kabi ankhehn

Pehn lay pyaar joh unka
Pehn lay pyaar joh unka - badan mehla nahin hota
Pehn lay pyaar joh unka - badan mehla nahin hota

Muhammad keh ghulamo kah - kafan mehla nahin hota

Nabi kah dhamnay rehmat - pakkar loh eh jahan wahlo
Nabi kah dhamnay rehmat - pakkar loh eh jahan wahlo
Rehay jabtak yeh hathon mehn - chaman mehla nahin hota
Rehay jabtak yeh hathon mehn - chaman mehla nahin hota

Muhammad keh ghulamo kah - kafan mehla nahin hota

Menazah toh nahin fun par - Maghar nasir yeh dawah heh
Menazah toh nahin fun par - Maghar nasir yeh dawah heh
keh sana-e-mustafa parnay say
sana-e-mustafa parnay say - fun maila nahin hota
sana-e-mustafa parnay say - fun maila nahin hota

Muhammad keh ghulamo kah - kafan mehla nahin hota
Muhammad keh ghulamo kah - kafan mehla nahin hota
Muhammad keh ghulamo kah - kafan mehla nahin hota

© Copyright 2009-2010 Islam786.        Sponsored by VisitSouthall